מנהל ! מתאריך 01.11.2008 , כל עבודה על סולמות , מתוך סלים להרמת אדם, מתוך בימות מתרוממות ניידות ופיגומים ממוכנים , בתוך מקום מוקף , מעל לפיגומים נייחים , מעל גגות ומעל מבנה קוסטרוקציה , מחייבת הסמכה ע"י גוף מוסמך  !
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .

ציוד חירום ועזרה ראשונה , בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה .
מבצעים דרך האתר - ראה בקטגוריה וצור קשר לקבלת הצעת מחיר .

 
מנהל ! חובתך לקבל אישור בטיחות לעמדות העבודה ולהסמיך את עובדיך לעמדת העבודה .


בדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאים אנטנות סלולאריות ו/או שנאים חשמליים 
צור קשר לקבלת הצעת מחיר

 
חובה לבצע בדיקות חשמל למכשירי החשמל , ללוחות החשמל , למערך החשמל ולטיב הארקה .אישור ינתן מחשמלאי בודק .
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .
 
img
דף הבית arrow מדריך לעבודות בגובה
מדריך לעבודות בגובה

מחודש נובמבר 2008 תכנס תקנה חדשה בעניין עבודות בגובה , המחייבת כל עובד המבצע עבודה בגובה לקבל הסמכה .
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  , התשס"ז 2007 בתחומי העבודה הבאים :
1. על סולמות
2. מתוך סלים להרמת אדם
3. מתוך בימות מתרוממות ניידות ופיגומים ממוכנים
4. בתוך מקום מוקף
5. מעל לפיגומים נייחים
6. מעל גגות
7. מעלך מבנה קוסטרוקציה

התקנה חלה גם על עובדי קבלן המבצע עבודות בגובה .
הנידון: עבודה בגובהלקוח נכבד!

בתאריך 01.11.08 תיכנס לתוקף תקנה בנושא "עבודה בגובה". התקנה מחייבת את העובד לעבור הדרכה בתחום העבודה בגובה אותה הוא מבצע וכן להיות מצויד בציוד מגן אישי.

 

נודה אם תמלאו את השאלון המצ"ב ותבחנו את הצורך בקורס הסמכה בגובה

 שם החברה: _______________ כתובת: ___________________סוג פעילות(כללי):_______שם איש קשר ותפקידו:________________________ טלפון נייד:____________________טלפון:_________ ________פקס:_________________מייל:______________________
הנושא פרוט מס' האנשים / הציוד
סולמות  מ- 2 מטר עד 4.5 מטר אין / יש (מספר האנשים) 
סולמות   - מעל 4.5 מטר אין / יש (מספר האנשים) 
משטחי עבודה אין / יש (מספר האנשים) 
פיגומים נייחים
פיגומים עצמאיים ניידים
אין / יש (מספר האנשים) 
בימות הרמה מתרוממות
פיגומים ממוכנים
אין / יש (מספר האנשים) 
עבודה בסלי הרמה(ללא פיקוד) בעגורן 
עבודה בסלי הרמה ע"ג מלגזה
אין / יש (מספר האנשים) 
עבודה במקום מוקף אין / יש (מספר האנשים) 

מקום מוקף

 
אין / יש (מספר האנשים)
 לתשומת לב!
  • עפ"י ההוראות ניתן לקיים הדרכה לקבוצות של עד 10 אנשים בלבד.
  • ביצוע ההדרכה מותנה בהמצאות ציוד הבטיחות הנדרש במפעל.


ההסמכה תקפה עד לשנתיים .

(תעודה מס' 508000258)