מנהל ! מתאריך 01.11.2008 , כל עבודה על סולמות , מתוך סלים להרמת אדם, מתוך בימות מתרוממות ניידות ופיגומים ממוכנים , בתוך מקום מוקף , מעל לפיגומים נייחים , מעל גגות ומעל מבנה קוסטרוקציה , מחייבת הסמכה ע"י גוף מוסמך  !
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .

ציוד חירום ועזרה ראשונה , בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה .
מבצעים דרך האתר - ראה בקטגוריה וצור קשר לקבלת הצעת מחיר .

 
מנהל ! חובתך לקבל אישור בטיחות לעמדות העבודה ולהסמיך את עובדיך לעמדת העבודה .


בדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאים אנטנות סלולאריות ו/או שנאים חשמליים 
צור קשר לקבלת הצעת מחיר

 
חובה לבצע בדיקות חשמל למכשירי החשמל , ללוחות החשמל , למערך החשמל ולטיב הארקה .אישור ינתן מחשמלאי בודק .
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .
 
img
דף הבית arrow ממונה בטיחות לייזר
ממונה בטיחות לייזר וקרינה

מתן שירותי בטיחות לייזר וקרינה שנתיים באישור אגף הפיקוח על העבודה הכוללים :

הדרכת עובדים
זיהוי ואיתור מפגעים וסיכונים
כתיבת נוהלי והוראות בטיחות
כתיבת תוכנית בטיחות לייזר שנתית

תוכנית הבטיחות תכלול:

נתוני רקע
מבנה ארגוני של מערך הבטיחות
תפיסת הבטיחות של הארגון
אישור לייזרים וסביבות עבודה
הדרכות והשתלמויות
אמצעי מיגון אישיים וסביבתיים
שילוט ואמצעי אתראה
נוהל לאיתור מפגעי בטיחות
בדיקה סביבתית - תעסוקתית
תוכנית העבודה השנתית