מנהל ! מתאריך 01.11.2008 , כל עבודה על סולמות , מתוך סלים להרמת אדם, מתוך בימות מתרוממות ניידות ופיגומים ממוכנים , בתוך מקום מוקף , מעל לפיגומים נייחים , מעל גגות ומעל מבנה קוסטרוקציה , מחייבת הסמכה ע"י גוף מוסמך  !
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .

ציוד חירום ועזרה ראשונה , בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה .
מבצעים דרך האתר - ראה בקטגוריה וצור קשר לקבלת הצעת מחיר .

 
מנהל ! חובתך לקבל אישור בטיחות לעמדות העבודה ולהסמיך את עובדיך לעמדת העבודה .


בדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאים אנטנות סלולאריות ו/או שנאים חשמליים 
צור קשר לקבלת הצעת מחיר

 
חובה לבצע בדיקות חשמל למכשירי החשמל , ללוחות החשמל , למערך החשמל ולטיב הארקה .אישור ינתן מחשמלאי בודק .
צור קשר לקבלת הצעת מחיר .
 
img
דף הבית arrow ממונה בטיחות וגהות
ממונה בטיחות וגהות
סקרי זיהוי ואיתור מפגעים וסיכונים

זיהוי ואיתור מפגעים וסיכונים בתחומים :
עמדות עבודה
מרכיבי תפקיד
סביבת העבודה
הנקודות המודגשות :
חומרים מסוכנים
בטיחות אש
מיגון לבטח של מכונות ועמדות עבודה
מכשירים , לוחות ומערך החשמל
וכדומה

 
תחקירי תאונות עבודה

ביצוע תחקירים לתאונות עבודה והוצאת סיכום המכיל :
ניתוח אירוע ותרחיש
ניתוח גורמים ונסיבות
הפקת מסקנות ולקחים
מתן המלצות

 
נוהלי בטיחות

כתיבת נוהלי בטיחות ייעודיים המתאימים למרכיבי התפקידים בארגון .
נוהלי הבטיחות יותאמו למערכת האיכות הנהוגה בארגון .
נוהלי הבטיחות כוללים מטלות ייעודיות לכל עמדת עבודה .
נוהלי הבטיחות יהוו אמצעי להדרכות ולהסמכות פנימיות כלליות וייעודיות .

 
ועדות בטיחות

על כל מקום עבודה המכיל 50 עובדים ומעלה מחוייב לקיים ועדת בטיחות פעילה .
ועדת בטיחות תקיים 8 מפגשים לפחות בשנה (בערך פעם בחודש וחצי).
הצעה להקמה , ליווי והפעלת ועדת בטיחות .
משתתפים בועדה יעברו הכשרת נאמני בטיחות בסיסי .